14 september 2020 

Wie regeert er op Prinsjesdag?

Politiek

Regeert coronavirus op Prinsjesdag?

Prinsjesdag 2020 wijkt qua vorm en inhoud af van vorige jaren. Het coronavirus regeert. Of toch niet?

Wie regeert er op Prinsjesdag? De koning? Premier Rutte? Draait alles om corona? Of is het de Heere Die ook door het coronavirus alles bestuurt, zelfs op Prinsjesdag?

Bijbelgedeelte

Lees verder

Psalm 99

1. De HEERE regeert, dat de volken beven; Hij zit tussen de cherubs; de aarde bewege zich.

2. De HEERE is groot in Sion, en Hij is hoog boven alle volken.

3. Dat zij Uw groten en vreselijken Naam loven, die heilig is;

4. En de sterkte des Konings, Die het recht liefheeft. Gij hebt billijkheden bevestigd, Gij hebt recht en gerechtigheid gedaan in Jakob.

5. Verheft den HEERE onzen God, en buigt u neder voor de voetbank Zijner voeten; Hij is heilig.

6. Mozes en Aäron waren onder Zijn priesters, en Samuël onder de aanroepers Zijns Naams; zij riepen tot den HEERE en Hij verhoorde hen.

7. Hij sprak tot hen in een wolkkolom; zij hebben Zijn getuigenissen onderhouden, en de inzettingen die Hij hun gegeven had.

8. O HEERE onze God, Gij hebt hen verhoord, Gij zijt hun geweest een vergevend God, hoewel wraak doende over hun daden.

9. Verheft den HEERE onzen God, en buigt u voor den berg Zijner heiligheid; want de HEERE onze God is heilig.

Ps. 99:1

God, de HEER, regeert;

Beeft, gij volken, eert,

Eert Zijn hoog bestel,

Die bij Israël
Tussen Cherubs woont,
En Zijn grootheid toont;
Dat zich d' aard bewege;
Hij is Isrels zege.

In gesprek
1. Stelling

Prinsjesdag verloopt dit jaar heel anders dan vorige jaren. Geen rijtoer, geen publiek, geen balkonscène. Al een half jaar wordt de wereld beheerst door het coronavirus. Koningen, presidenten en premiers blijken helemaal niet zo machtig te zijn als we weleens denken. Stelling: Het coronavirus laat mij zien dat de Heere overal boven staat.

2. Vraag

God, de HEER, regeert, beeft gij volken, eert. Deze psalm is een oproep. Kun je die in eigen woorden weergeven?

3. Vraag

SGP-Eerste Kamerlid Diederick van Dijk zegt in het artikel: „Christus regeert, al is het onder de schijn van het tegendeel. Epidemieën, natuurrampen en oorlogen zijn er alle eeuwen geweest. Hoe paradoxaal ook, daarin zit iets genadigs. God plaatst blijkbaar Zijn voetstappen in elke tijd zodat iedereen ze kan horen. Zó mogen we zelfs het vreselijke coronavirus als Zijn roepstem zien. Als Gods megafoon voor een dove wereld.” Wat bedoelt hij daarmee? En wat is jouw antwoord op die roepstem?

Toelichting
- auteur Jasper Otte -

Wie is toch Deze? Het Bijbelgedeelte eindigt met een vraag.

Het antwoord daarop is m.i. niet zo moeilijk. ‘Deze’ in vers 41 staat nl. met een hoofdletter. Een hoofdletter wordt in de Bijbel o.a. gebruikt voor God en Zijn Zoon! En terecht! Want Hij bestuurt ALLES! Zelfs de wind en de golven op zee gehoorzamen Hem. Er bestaat in het ganse heelal geen hoger, groter en machtiger Persoon dan onze HEERE JEZUS CHRISTUS!

De mythe die gaat over de ijsvogel (zie stukje RD van Van der Staaij), die rustig blijft ondanks de woedende golven onder zich, is mooie beeldspraak! Zo komen we ter bemoediging uit bij het moment uit Markus 4.

We beseffen allemaal dat we momenteel in woelige tijden leven. Daarom is het goede nieuws (Het Evangelie) te midden van alle misère, zo belangrijk! Jezus Christus wil als grote Beschermer een plaats hebben in ons alledaags leven. Hij is er écht niet alleen voor het mooie weer, de catechisatie en de zondag… Nee, God wil de hele schoolweek bij ons zijn. Immanuël, dat is God mét ons! Wij mogen mét Hem wandelen. Dicht bij Hem blijven hoor! Hij is er bij, óók als het in jouw leven stormt. Ga niet alleen door ’t leven. Wil je dan toch jezelf aan je eigen haar uit de problemen omhoogtrekken? Het zal je niet lukken. Ons staat een sterke Held ter zij. Wie is toch Deze?

‘Vraagt gij Zijn Naam? Zo weet, dat Hij de Christus heet!’

Overige dagopeningen

4 juli 2022 

Het lied van Mozes

1 juli 2022 

Iedereen heeft een roeping

30 juni 2022 

Windhoos Zierikzee

29 juni 2022 

Vrijmoedigheid