17 mei 2021 

Onrust in Israël duurt voort

Buitenland

Bemiddeling leidt nog niet tot wapenstilstand

Ondanks intensieve bemiddelingspogingen gaat het geweld tussen Israël en de Palestijnen onverminderd d...

Al dagenlang is het onrustig in Israël. Het land ligt onder vuur vanuit de Gazastrook. Israël vergeldt dat op zijn beurt.

Bijbelgedeelte

Lees verder

Psalm 122

1 Een lied Hammaäloth, van David. Ik verblijd mij in degenen die tot mij zeggen: Wij zullen in het huis des HEEREN gaan.
2 Onze voeten zijn staande in uw poorten, o Jeruzalem.
3 Jeruzalem is gebouwd als een stad die wel samengevoegd is;
4 Waarheen de stammen opgaan, de stammen des HEEREN, tot de getuigenis Israëls, om den Naam des HEEREN te danken.
5 Want daar zijn de stoelen des gerichts gezet, de stoelen van het huis Davids.
6 Bidt om den vrede van Jeruzalem; wél moeten zij varen die u beminnen.
7 Vrede zij in uw vesting, welvaren in uw paleizen.
8 Om mijner broederen en mijner vrienden wil zal ik nu spreken: Vrede zij in u.
9 Om des huizes des HEEREN onzes Gods wil zal ik het goede voor u zoeken.

Ps. 122:1

Ik ben verblijd, wanneer men mij
Godvruchtig opwekt: "Zie, wij staan
Gereed, om naar Gods huis te gaan;
Kom, ga met ons en doe als wij."
Jeruzalem, dat ik bemin,
Wij treden uwe poorten in;
Daar staan, o Godsstad, onze voeten.
Jeruzalem is wèl gebouwd,
Wel saâmgevoegd: wie haar beschouwt,
Zal haar voor 's Bouwheers kunstwerk groeten.

In gesprek
1. Vraag

Luchtaanvallen, raketten, tientallen slachtoffers: de onrust en de dreiging in Israël en de Gazastrook is groot. Er zijn weinig conflicten waarover de standpunten zo uiteen lopen. Sommigen kiezen partij voor de Palestijnen, anderen voor Israël. Beïnvloedt de Bijbel jouw standpunt hierover?

2. Vraag

Israël wordt wel Gods oogappel genoemd. Voor het Joodse volk staan rijke beloften in de Bijbel. Denk aan de belofte uit Romeinen 11:26: En alzo zal geheel Israël zalig worden. Bid je wel eens voor de bekering van Israël?

3. Stelling

In het commentaar in het RD staat vandaag: "De liefde voor het Israëlische volk in orthodox-christelijke kring heeft zeer goede gronden. Tegelijk mag dat nooit de ogen doen sluiten voor onrecht dat de Palestijnen wordt aangedaan."

Stelling: Je kunt op basis van de Bijbel een vriend zijn van het Joodse volk en toch kritisch zijn op Israël.

Toelichting
-auteur Jasper Otte-

Israël en Palestina.

Psalm 122 is een psalm waar alleen maar het goede uit opborrelt. Met blijheid werden de voeten richting Jeruzalem gezet. De plaats waar de HEERE toen symbolisch in de tempel woonde. De ark met de geboden was er te vinden. Jeruzalem was een mooie, goed gebouwde en veilige stad. Er werd recht gesproken en er was vrede. Toen was het al belangrijk om voor de vrede daar te bidden.
Nú nog veel meer!
We moeten dus bidden om de vrede van deze stad. Toen en nú. Alleen met rust en vrede zal er welvaren (voorspoed) zijn. De situatie nú is een verdeelde stad in een verdeeld land. Oost-Jeruzalem van de Palestijnen en de andere kant, wat na een oorlog door Israël ingenomen werd, van de Joden. Nu willen Joodse kolonisten de Palestijnen daar blijkbaar weer uit hun bezittingen verdrijven. Dát heeft al het geweld uitgelokt. Het is de spreekwoordelijke druppel, die de emmer deed overlopen. Geweld en rellen is nooit goed te praten, maar menselijk gezien wel begrijpelijk. Daarom is de bovenstaande stelling goed dat het ONRECHT wat de Palestijnen wordt aangedaan, nooit goed is te praten. We kunnen vriend zijn van de Joden, bidden om hun bekering, maar wél hun fouten bekritiseren en eventueel bestraffen.

Overige dagopeningen

4 juli 2022 

Het lied van Mozes

1 juli 2022 

Iedereen heeft een roeping

30 juni 2022 

Windhoos Zierikzee

29 juni 2022 

Vrijmoedigheid