12 januari 2022 

Vertrouwen leren

Politiek

Rutte IV wil vertrouwen herwinnen

De nieuwe bewindslieden zitten vol goede voornemens. Ze lieten zich maandag na hun beëdiging en na de ...

Vertrouwen. Het woord viel veelvuldig rond de beëdiging van de nieuwe kabinetsleden. De lange formatie was slecht voor het vertrouwen in de politiek, constateerde Kamervoorzitter Bergkamp. Rutte IV moet vertrouwen herwinnen, zei de premier. En als minister moet je leren vertrouwen op ambtenaren, vertelde oud-minister Eimert van Middelkoop. Maar wat is dat: vertrouwen?

Bijbelgedeelte

Lees verder

Psalmen 37: 1-5

1 EEN psalm van David. Aleph. Ontsteek u niet over de boosdoeners; benijd hen niet die onrecht doen.
2 Want als gras zullen zij haast worden afgesneden, en als de groene grasscheutjes zullen zij afvallen.
3 Beth. Vertrouw op den HEERE en doe het goede; bewoon de aarde en voed u met getrouwheid.
4 En verlustig u in den HEERE, zo zal Hij u geven de begeerten uws harten.
5 Gimel. Wentel uw weg op den HEERE, en vertrouw op Hem, Hij zal het maken;

Ps. 37:2

Stel op den HEER in alles uw betrouwen;
Betracht uw plicht; bewoon het aardrijk; leer
Uw welvaart op Gods trouw volstandig bouwen;
Verlustig u met blijdschap in den HEER;
Dan zal Hij u in liefd' en gunst aanschouwen,
U schenken, wat uw hart van Hem begeer'.

In gesprek
1. Vraag

Vertrouwen is volgens Van Dale: geloof in iemands goede trouw en eerlijkheid. 

Vertrouw jij mensen? Zo ja, waarom vertrouw je juist hen?

2. Vraag

In psalm 37 gaat het over vertrouwen op God. Waarom is juist God te vertrouwen? Noem eens een aantal redenen.

3. Vraag

Vertrouwen en geloven horen bij elkaar (zie o.a. H.C. vraag 21). Wat is de kern van dat Bijbelse vertrouwen?

4. Vraag

Hoe kun je het vertrouwen op God verkrijgen? (gebruik DL. 1/ar. 16)

Toelichting
-auteur Jasper Otte-

Vertrouwen = Geloven.

Vertrouwen heeft alles met betrouwbaarheid te maken. Een onbetrouwbaar en leugenachtig persoon kun je dus niet vertrouwen. Jacobus zegt tegen ons als christenen dat we onze beloften moeten nakomen en ons ja ja moet zijn en ons nee nee. Helaas is dat niet altijd het geval. Je kunt sommige personen niet geloven, ook al hebben ze nog zulke mooie, eerlijke, blauwe ogen…

Hoe geheel anders is de HEERE God. Bileam, die gemene en valse profeet, moet in Num.23:19 van God zeggen: “God is geen man, dat Hij liegen zou, noch eens mensen kind, dat het Hem berouwen zou; zou Hij het zeggen en niet doen, of spreken en niet bestendig maken?”

Op God kun je bouwen, Hem kun je vertrouwen. Zijn beloften zijn JA en AMEN. De moederbelofte uit Gen.3:15 en alle andere zaken die God beloofde, zijn vervuld of zullen nog vervuld worden.
Het geloof in God is dan ook een zeker vertrouwen dat Hij om Christus wil mij als Zijn kind wil aannemen. In ander bewoordingen staat dat ook zo mooi in Zondag 23 van de HC.

Overige dagopeningen

4 juli 2022 

Het lied van Mozes

1 juli 2022 

Iedereen heeft een roeping

30 juni 2022 

Windhoos Zierikzee

29 juni 2022 

Vrijmoedigheid