15 september 2021 

Vandalisme in Ede

Binnenland

Veraste auto’s verrassen Veldhuizen

Vier auto’s staan achter elkaar, omspannen door een rood-wit lint. Sommige duidelijk zwartgeblakerd, a...

Vandalen staken eerder deze week zo'n 20 auto's in Ede in brand. "Wat is dit voor zinloos gedoe met deze laffe brandstichtingen?", reageerde burgemeester Verhulst. Wat zegt de Bijbel over omgaan met bezit van een ander?

Bijbelgedeelte

Lees verder

Lukas 3:10-14

10 En de scharen vraagden hem, zeggende: Wat zullen wij dan doen?
11 En hij antwoordende zeide tot hen: Die twee rokken heeft, dele hem mede die geen heeft; en die spijze heeft, doe desgelijks.
12 En er kwamen ook tollenaars om gedoopt te worden, en zeiden tot hem: Meester, wat zullen wij doen?
13 En hij zeide tot hen: Eist niet meer dan hetgeen u gezet is.
14 En hem vraagden ook de krijgslieden, zeggende: En wij, wat zullen wij doen? En hij zeide tot hen: Doet niemand overlast en ontvreemdt niemand het zijne met bedrog, en laat u vergenoegen met uw bezoldigingen.

Ps. 10 Geb.:7

Gij zult niet doodslaan, noch u wreken.
Breekt nooit den echt; steelt niemands goed.
Gij zult geen vals getuig'nis spreken,
Bemint elk met een vroom gemoed.''

In gesprek
1. Vraag

Vandalen staken eerder deze week in Ede zo'n twintig auto's in brand. Waarom kan je daar als christen nooit aan meedoen?

2. Vraag

Gij zult niet stelen, zo staat er in het achtste gebod. Waarom is het vernielen van eigendommen van een ander een vorm van stelen?


3. Vraag

In Lukas 3:14 zegt Jezus tegen de krijgsknechten wat zij wel en wat zij niet moeten doen als het gaat om het eigen bezit en het bezit van anderen. Vat dat eens in eigen woorden samen.


4. Vraag

De Heidelbergse Catechismus (Zondag 42, vr. 111) zegt dat je in plaats van stelen, juist het nut van de ander moet bevorderen. Hoe zou jij dat praktisch in het leven van alledag kunnen vormgeven? Betrek daarbij het gedeelte uit Lukas 3.

Toelichting
-auteur Jasper Otte-

Veraste auto’s tgv vandalisme.

Hoe mooi was en ís toch de schepping. God als Schepper wil altijd iets moois en goed neer zetten. De mens als afgeleide (kunstenaar) kan ook vaak iets moois ‘creëren’. We hebben dan ook allemaal een prachtige scheppingsopdracht meegekregen. Bouwen, bebouwen en onderhouden en dus goed voor de spulletjes van een ander zorgen. (Lukas 3:14)
Maar de grote tegenstander en vijand van God, de duivel dus, wil juist al het lelijke naar voren halen. Door de zonde van hoogmoed en de daaruit voortkomende jaloersheid heeft de duivel het mooie weten te bezoedelen en kapot te maken. Hij is de grote vernieler!

Hij alleen?...

Door de duivel te gehoorzamen zijn ook wij zondige mensen geneigd tot hoogmoed en jaloersheid. Vooral als we iets niet hebben of kunnen bereiken komt er een boze geest in het mensenhart op. Onvrede, opstand en frustratie hebben dan (onzichtbaar) wortel geschoten in ons hart. Wanneer er geen of weinig controle is, drank of drugs in het spel, dán komt de boze geest naar buiten in de vorm van VANDALISME. Vernieling van openbaar bezit (bushokjes), jonge aanplant wordt dan geknakt en/of uit de grond getrokken en auto’s bekrast of zelfs in brand gestoken. Enz. enz.

Hopelijk beseffen we hoe zondig en verkeerd vandalisme is. Gal. 5:19-21.

Auto’s in de fik steken staat haaks op Galaten 5:22

Zij die zulke dingen doen hebben straf van de overheid (bureau HALT) én gebed van ons nodig.

Overige dagopeningen

20 oktober 2021 

Squid Game: niet zomaar een spelletje

18 oktober 2021 

The Great Reset en Bijbels visioen

13 oktober 2021 

De Belastingdienst vergeven

11 oktober 2021 

Stilgezet in een niet-maakbare wereld