27 januari 2022 

Tijdsbesteding in een wereld zonder grenzen

Opinie

Basale wijsheid voor een betere levensstijl

Voormalig zendeling en nu advocaat Justin Earley heeft meegemaakt wat veel mensen meemaken: hij is op ...

Op de vierde dag van deze mediaweek staan we stil bij je tijdsbesteding. Wat zegt de manier waarop jij je tijd doorbrengt over jou?

Bijbelgedeelte

Lees verder

Mattheus 6:31-34

31 Daarom, zijt niet bezorgd, zeggende: Wat zullen wij eten, of wat zullen wij drinken, of waarmede zullen wij ons kleden?
32 Want al deze dingen zoeken de heidenen; want uw hemelse Vader weet dat gij al deze dingen behoeft.
33 Maar zoekt eerst het Koninkrijk Gods en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u toegeworpen worden.
34 Zijt dan niet bezorgd tegen den morgen; want de morgen zal voor het zijne zorgen; elke dag heeft genoeg aan zijns zelfs kwaad.

Ps. 25:7

Gods verborgen omgang vinden
Zielen, waar Zijn vrees in woont;
't Heilgeheim wordt aan Zijn vrinden,
Naar Zijn vreêverbond, getoond.
d' Ogen houdt mijn stil gemoed
Opwaarts, om op God te letten;
Hij, die trouw is, zal mijn voet
Voeren uit der bozen netten.

In gesprek
1. Vraag

Wat is jouw schermtijd per dag? En de tijd die je inruimt voor stille tijd?

2. Vraag

In Mattheüs 6 vers 33 staat dat je eerst het Koninkrijk van God moet zoeken. Hoe moet je dat concreet doen?

3. Vraag

In het RD-artikel gaat het om 4 leefregels voor "gewone" christenen. De laatste twee daarvan gaan over het gebruik van de smartphone, namelijk: 

- In elk geval een uur de telefoon of het mobieltje uit
- De Bijbel komt voor de smartphone

In hoeverre breng jij die twee regels al in de praktijk? En als je dat nog niet doet, hoe zou je dat kunnen veranderen?

4. Vraag

Je tijdsbesteding leert jou waar je prioriteiten liggen. Hoe is dat bij jou? Wat zegt jouw manier van doorbrengen van je tijd over wie jij bent?

5. Stelling

Het lukt mij prima om mijn tijd voor sociale media en mijn tijd voor de dingen van de Heere te combineren.

Toelichting
-auteur Jasper Otte-

Schermtijd.

Wat het zwaarst is, moet het zwaarst wegen, d.w.z. wat het belangrijkste en voornaamste is moet het meeste gewicht toegekend worden. Het belangrijkste gaat dus vóór!
Bij moeilijke beslissingen bijv. éérst God vragen, op antwoord wachten en dán pas tot actie overgaan.
Of éérst ons morgengebed en dán pas aan de slag. (Denk aan Daniëls bidden 3x per dag).
Éérst een gedeelte uit de Bijbel lezen en dán pas de werkdag in.
Eérst een stukje uit een dagboek en de Bijbel lezen en dán pas gaan slapen. Ook al ben je nog zo moe. Wat weegt het zwaarste?
Gods verborgen omgang vinden is geen nutteloze tijdsinvulling, maar geeft juist vreugde en vrede, méér dan vele, vele tik-tok filmpjes bekijken.

Zo is het ook met het gebruik van onze tijd die écht voorbijvliegt. We moeten die dan ook goed gebruiken. 24 uur per dag geeft ons 24x60 =1440 minuten. Is het dan te veel gevraagd om 10 minuutjes stil te zijn voor gebed, meditatie en Bijbellezen?

Onze schermtijd is tegenwoordig veelal vele malen langer dan onze tijd om de Heere te zoeken en bij Hem te zijn. Dat schuurt, niet dan? Wat baadt het ons als we de hele wereld zouden hebben en schade lijden aan onze ziel?

De verhouding schermtijd versus stille tijd is het antwoord op de vraag: Wie of Wat weegt het zwaarst voor jou?

Overige dagopeningen

4 juli 2022 

Het lied van Mozes

1 juli 2022 

Iedereen heeft een roeping

30 juni 2022 

Windhoos Zierikzee

29 juni 2022 

Vrijmoedigheid