18 oktober 2021 

The Great Reset en Bijbels visioen

Opinie

Christen verwacht de echte Great Reset

De preek van ds. P. J. Visser over het visioen uit Openbaring 13 heeft inmiddels veel stof doen opwaai...

Ds. P. J. Visser preekte vorige week over het visioen uit Openbaringen 13. De preek is vaak bekeken en werd afgelopen weekend op sociale media gedeeld door Thierry Baudet en model Doutzen Kroes. Zij delen vaker complotten over corona.

Bijbelgedeelte

Lees verder

Openbaring 13:11-18

11 En ik zag een ander beest uit de aarde opkomen, en het had twee hoornen, des Lams hoornen gelijk, en het sprak als de draak.
12 En het oefent al de macht van het eerste beest in tegenwoordigheid van hetzelve, en het maakt dat de aarde en die daarin wonen, het eerste beest aanbidden, welks dodelijke wond genezen was.
13 En het doet grote tekenen, zodat het ook vuur uit den hemel doet afkomen op de aarde voor de mensen;
14 En verleidt degenen die op de aarde wonen, door de tekenen die aan hetzelve te doen gegeven zijn in de tegenwoordigheid van het beest; zeggende tot degenen die op de aarde wonen, dat zij voor het beest, dat de wond des zwaards had en weder leefde, een beeld zouden maken.
15 En hetzelve werd macht gegeven om het beeld van het beest een geest te geven, opdat het beeld van het beest ook zou spreken, en maken dat allen die het beeld van het beest niet zouden aanbidden, gedood zouden worden.
16 En het maakt dat het aan allen, kleinen en groten, en rijken en armen, en vrijen en dienstknechten, een merkteken geeft aan hun rechterhand of aan hun voorhoofden,
17 En dat niemand mag kopen of verkopen dan die dat merkteken heeft, of den naam van het beest, of het getal zijns naams.
18 Hier is de wijsheid: die het verstand heeft, rekene het getal van het beest; want het is een getal eens mensen, en zijn getal is zeshonderd zes en zestig.

Ps. 17:8

Maar (blij vooruitzicht, dat mij streelt!)
Ik zal, ontwaakt, Uw lof ontvouwen,
U in gerechtigheid aanschouwen,
Verzadigd met Uw Godd'lijk beeld.

In gesprek
1. Vraag

De preek van ds. Visser is de afgelopen dagen vaak bekeken. Hij legde verbanden tussen het beest uit het visioen in Openbaringen 13, de ontwikkelingen van het coronavirus en The Great Reset (een plan met ingrijpende hervormingen op het gebied van economie, klimaat, gelijkheid, technologie en politiek). Heb je over de preek gehoord of een stukje geluisterd? Wat deed dat met je?

2. Vraag

De waarschuwing die achter het visioen van Openbaring 13 schuilgaat, geldt voor alle tijden, staat in het commentaar in de krant van maandag. Hoe moeten we het boek Openbaring lezen?

3. Vraag

Het denken vanuit eigen kracht en het proberen te bereiken van aards geluk geldt niet alleen voor het plan van Schwab (de 'bedenker' van de Great Reset), maar ook voor de leer van Marx en de Franse Revolutie. "Ieder plan waarin gesteld wordt dat de mens zelf het geluk op aarde kan brengen, is fundamenteel on-Bijbels." Ben je het daarmee eens?

4. Vraag

"The Great Reset komt nog. Johannes zag na Openbaring 13 een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarop gerechtigheid woont." Wat betekent dit voor hoe we naar corona kijken en hoe we in het leven staan?

Toelichting
-auteur Jasper Otte-

Great Reset en Openbaring aan Johannes.

Openbaringen aan de verbannen Johannes vonden plaats in een vreselijke tijd. Christenen werden onderdrukt, gemarteld en gedood door hen te kruisigen, te onthoofden of voor de leeuwen te gooien. Zij moesten standvastig blijven te midden van alle verzoekingen. Zo komen heden ten dage de verzoekingen om van God af te keren door het geld, materialisme, seks, carrière en macht lief te hebben.
Een vernieuwing van de wereldorde dient zich aan als een Great Reset, maar helaas zónder God. De demonische machten van de keizers én de valse profeten tóen en de verzoekingen van de 'grootmachten' nú kunnen dan wel groot zijn, maar het Lam is ALMACHTIG!
In dít Bijbelboek wordt de vervolgde Kerk een hoopvolle toekomst geschilderd! Houd toch vol broeder! Geef het niet op zuster!

Onder de TOELATING van God werden en worden grote tekenen en wonderen gedaan om de zielen van de mensen te ‘betoveren’. Zij hebben een (onzichtbaar) merkteken een ‘label/polsbandje’ dat ze het beest aanbidden en in alles gehoorzaam willen zijn. Ze horen bij hem en hebben de ANTI-CHRISTELIJKE geest. Dít soort gelabelden zien we toch overal om ons heen? Kinderen van God hebben daarentegen óók zo’n merkteken. Het onzichtbare teken van de Heilige Doop wat bekrachtigd wordt als zij in plaats van de wereld HET LAM mogen dienen en aanbidden door de HEILIGE GEEST! (Zie ook H.Cat. Z. 19 vraag 51)
Wordt deze wereld niet gelijkvormig, maar wordt vernieuwd in je gemoed! Gehoorzaamheid aan de bevelen van en trouw aan Jezus is in feite een ‘great reset’ in het klein. Het geeft ons vanuit Openbaring bemoedigingen voor de toekomst. Hij komt écht terug hoor! Wees maar niet bang.

Of ..., is Hij dan jouw Rechter? (vraag 52)

Overige dagopeningen

1 december 2021 

De wind waait

29 november 2021 

Licht in een duistere tijd

24 november 2021 

Kerken willen geen 2G-beleid

22 november 2021 

Lof voor Nunspeter die auto klemreed