11 oktober 2021 

Stilgezet in een niet-maakbare wereld

Binnenland

Stilgezet door diagnose borstkanker

Gerde Willemse (51) uit Leerbroek werd letterlijk stilgezet toen ze in november 2019 de diagnose borst...

Gerda Willemse uit Leerdam kreeg enkele jaren terug kanker. In deze maand van borstkanker vertelt ze haar verhaal. Wat kun jij leren van hoe zij omging met haar ziekte?

Bijbelgedeelte

Lees verder

Psalmen 37:1-5

1 EEN psalm van David.
Aleph. Ontsteek u niet over de boosdoeners; benijd hen niet die onrecht doen.
2 Want als gras zullen zij haast worden afgesneden, en als de groene grasscheutjes zullen zij afvallen.
3 Beth. Vertrouw op den HEERE en doe het goede; bewoon de aarde en voed u met getrouwheid.
4 En verlustig u in den HEERE, zo zal Hij u geven de begeerten uws harten.
5 Gimel. Wentel uw weg op den HEERE, en vertrouw op Hem, Hij zal het maken;

Ps. 37:2

Stel op den HEER in alles uw betrouwen;
Betracht uw plicht; bewoon het aardrijk; leer
Uw welvaart op Gods trouw volstandig bouwen;
Verlustig u met blijdschap in den HEER;
Dan zal Hij u in liefd' en gunst aanschouwen,
U schenken, wat uw hart van Hem begeer'.

In gesprek
1. Vraag

In het RD-artikel zegt Gerda Willemsen: Ik leefde alsof het leven maakbaar was.

Hoe doe je dat: leven alsof je leven maakbaar is? Herken je dat bij jezelf?

2. Vraag

Bij de mevrouw uit het RD-artikel zette kanker haar stil. Heb jij ook weleens momenten gehad waarop je werd stilgezet? Wanneer was dat?

3. Vraag

Alle leuke dingen hebben geen waarde in het licht van de eeuwigheid, zegt Willemsen in het RD-artikel. "In een flits gaat je leven voorbij en dan zie je alleen maar schuld." Wat leert jou dit?

4. Vraag

Het leven is niet maakbaar, wist ook David, de dichter van psalm 37. Hij wees op de uitweg (4-5). Geef die verzen eens in je eigen woorden weer.

5. Stelling

Een ernstige ziekte is eigenlijk een zegen, want het zet je als mens stil bij wat er werkelijk toe doet.

Toelichting
-auteur Jasper Otte-

Een maakbaar leven. Ja of nee?

God is de Schepper van alles wat leeft! Een ‘maakbaar leven’ of ‘maakbare samenleving’ is alleen mogelijk bij God vandaan. Hij heeft ons gemaakt! (Ps. 139:14) In Zijn goedheid en voorzienigheid onderhoudt Hij het leven. Wij weten echter ook dat we door onze zonde uit het paradijs verdreven en vervloekt zijn. Wij zijn daarom ‘buitenlanders’ of ‘uitlanders’ (ellendelingen) geworden. Denk aan doornen, distels, zweet en zware bevallingen. We leven onder Gods toorn. Gericht op onszelf en daardoor onderworpen aan allerhande ellende.

Wij mensen proberen echter met alle macht door middel van de wetenschap en grote kennis onder Gods vloek uit te komen en dit treurige leven zelf te maken, te beheersen en te verlengen. De zgn. maakbare samenleving.

Wat is de dagelijkse praktijk? We zien dat in welvarende landen de gemiddelde leeftijd gestegen is. Goede sanitaire voorzieningen, hygiëne en goed voedsel (medicijnen/(vaccinaties)) zijn dan ook een zegen. Met chemotherapie en bestralingen wordt het leven verlengd, maar in ps. 89 wordt het gevraagd: “Wat man leeft er die den dood niet zien zal?” Iedereen weet het antwoord. Ons leven is eindig en dus niet maakbaar!

Het kruis dragen hoeft echter niet alleen! Christus wil het zwaarste deel dragen en nodigt ons daarom ook uit onze lasten en zorgen op Hem te wentelen. Te zwaar om te dragen, dan maar wentelen.
Paulus zegt dan ook als hij alle tegenslagen opsomt: “Het is Christus, Die mij kracht geeft”. Zijn aardse tabernakel werd afgebroken en is omgewisseld voor een huis in de hemel.
En bij Mozes eindigt het ‘maakbare leven’ in verbrijzeling, verdorrend gras, beschreven als een damp. Het échte leven is het leven mét God. Deze aarde kan voor Gods kinderen dan ook het echte thuis niet meer zijn. Maar onze wandel moet zijn in de hemel, waar Christus is, zittende aan de rechterhand van Zijn Vader. Denk ook aan Openb.21 wat gaat over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Dáár is het échte leven!

Overige dagopeningen

4 juli 2022 

Het lied van Mozes

1 juli 2022 

Iedereen heeft een roeping

30 juni 2022 

Windhoos Zierikzee

29 juni 2022 

Vrijmoedigheid