6 september 2021 

Spreken over de Bijbel

Kerk

Spreken over de Bijbel

Met onkerkelijken spreken over God en de Bijbel, dat durft een meerderheid van de Canadese en Amerikaa...

Met onkerkelijken spreken over God en de Bijbel, dat durft een meerderheid van de Canadese en Amerikaanse tieners niet. Dat blijkt uit een nieuwe studie. De meeste jongeren zeggen dat ze woorden belangrijker vinden dan daden. Hoe zit dat bij jou?

Bijbelgedeelte

Lees verder

2 Kor. 3: 1-5

1 BEGINNEN wij onszelven wederom u aan te prijzen? Of behoeven wij ook, gelijk sommigen, brieven van voorschrijving aan u, of brieven van voorschrijving van u?
2 Gijlieden zijt onze brief, geschreven in onze harten, bekend en gelezen van alle mensen;
3 Als die openbaar zijt geworden, dat gij een brief van Christus zijt, en door onzen dienst bereid, die geschreven is niet met inkt, maar door den Geest des levenden Gods, niet in stenen tafelen, maar in vlezen tafelen des harten.
4 En zodanig een vertrouwen hebben wij door Christus bij God.
5 Niet dat wij van onszelven bekwaam zijn iets te denken, als uit onszelven; maar onze bekwaamheid is uit God;

Ps. 119:7

‘k Heb and’ren al de rechten van Uw mond
Met lust verteld, hen vlijtig onderwezen;
Uit al den schat van ’t grote wereldrond
Is nooit die vreugd in mijn gemoed gerezen,
Die ‘k steeds in Uw getuigenissen vond,
Door mij betracht, en and’ren aangeprezen.

In gesprek
1. Vraag

Jongeren vinden het lastig om met mensen die niet gelovig zijn te spreken over God en de Bijbel. Vind jij dat ook? Waarom wel of niet?

2. Vraag

In 2 Korinthe 3 heeft Paulus het over brieven van voorschrijving. Wat zijn dat precies? 

3. Vraag

Paulus zegt dat de gemeente van Korinthe zijn brief is. Wat zou hij daarmee bedoelen? 

4. Vraag

De meeste jongeren vinden het belangrijker om door hun daden te laten zien dat ze christen zijn, dan dat ze dat met woorden zeggen. Vind jij dat ook? Waarom wel of waarom niet?

Toelichting

-auteur- Jasper Otte

Spreken over de Bijbel met buitenkerkelijken.

Spreken over de Bijbel en vóóral over de God van de Bijbel mag en kan overal!
Dat Woord van God is namelijk zéér krachtig. Want, “Al de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing, die in de rechtvaardigheid is” 2Tim.3:16

Voor haast alle dagelijkse situaties is een ‘woord’, ‘tekst’ of ‘casus’ te vinden, die je kunt betrekken bij het dagelijks gebeuren. Natuurlijk niet om te ‘preken’, maar om samen van te leren…

In de Bijbel in gewone taal staat het zo; “Alles wat in de heilige boeken staat, komt van God. Daarom kun je alles wat erin staat gebruiken om uitleg te geven over het geloof. Je kunt het ook gebruiken als mensen verkeerde ideeën hebben of verkeerde dingen doen. En je kunt het gebruiken om mensen te leren hoe ze goed kunnen leven”

Vanzelfsprekend moet je dan zelf wel Bijbelkennis hebben. Vooral een buitenkerkelijk persoon staat heel ver af van onze mooie Staten Vertaling en soms zul je je écht in andere bewoordingen moeten uitdrukkken. Anders begrijpen ze er geen snars van.
Daarom is onze houding, doen en laten zo uiterst belangrijk! Als een leesbare brief behoren we te zijn. Zout in het eten, licht op een donkere berg en een stad op een berg. Zó kunnen we de Bijbel laten 'spreken'.  Christen zijn, moet je dóén!

Verkondig het Evangelie, desnoods met woorden.  (Aurelius Augustinus).

Overige dagopeningen

20 oktober 2021 

Squid Game: niet zomaar een spelletje

18 oktober 2021 

The Great Reset en Bijbels visioen

13 oktober 2021 

De Belastingdienst vergeven

11 oktober 2021 

Stilgezet in een niet-maakbare wereld