19 mei 2021 

Sparen en investeren

Economie

Ethische rafelrandjes aan beleggen in cryptomunt

Investeren in cryptomunten is in. Het schept een nieuwe betaalmogelijkheid maar er wordt ook volop in ...

Digitaal geld is in. Er vallen flinke winsten mee te behalen. Hoe kijken we als christen aan tegen de digitale munt?

Bijbelgedeelte

Lees verder

1 Timotheus 6: 3-12

3 Indien iemand een andere leer leert, en niet overeenkomt met de gezonde woorden van onzen Heere Jezus Christus, en met de leer die naar de godzaligheid is,
4 Die is opgeblazen en weet niets, maar hij raast omtrent twistvragen en woordenstrijd; uit welke komt nijd, twist, lasteringen, kwade nadenkingen,
5 Verkeerde krakelingen van mensen die een verdorven verstand hebben en van de waarheid beroofd zijn, menende dat de godzaligheid een gewin is. Wijk af van dezulken.
6 Doch de godzaligheid is een groot gewin met vergenoeging.
7 Want wij hebben niets in de wereld gebracht; het is openbaar dat wij ook niet kunnen iets daaruit dragen;
8 Maar als wij voedsel en deksel hebben, wij zullen daarmede vergenoegd zijn.
9 Doch die rijk willen worden, vallen in verzoeking en in den strik, en in vele dwaze en schadelijke begeerlijkheden, welke de mensen doen verzinken in verderf en ondergang.
10 Want de geldgierigheid is een wortel van alle kwaad, tot welke sommigen lust hebbende zijn afgedwaald van het geloof, en hebben zichzelven met vele smarten doorstoken.
11 Maar gij, o mens Gods, vlied deze dingen, en jaag na gerechtigheid, godzaligheid, geloof, liefde, lijdzaamheid, zachtmoedigheid.
12 Strijd den goeden strijd des geloofs, grijp naar het eeuwige leven, tot hetwelk gij ook geroepen zijt, en de goede belijdenis beleden hebt voor vele getuigen.

Ps. 119:7

'k Heb and'ren al de rechten van Uw mond
Met lust verteld, hen vlijtig onderwezen;
Uit al den schat van 't grote wereldrond
Is nooit de vreugd in mijn gemoed gerezen,
Die 'k steeds in Uw getuigenissen vond,
Door mij betracht, en and'ren aangeprezen.

In gesprek
1. Vraag

Misschien heb je nog nooit van digitaal geld gehoord. Wat is dat precies? 

2. Vraag

Ook christenen handelen in digitale munten, zegt ondernemer Gert-Wim Dubbeldam in het RD-artikel. "Vragen die ik heb: wat doet het met mijn hebzucht? En wat wil God dat ik met mijn geld doe? Het valt me op dat zulke vragen onder reformatorische jongeren helemaal niet spelen."

Denk jij weleens over bovenstaande vragen na? Waarom wel of niet?

3. Vraag

Met investeren in digitale munten kun je veel geld verdienen. Tegelijkertijd kan het ook voor hebzucht zorgen. Je wilt steeds meer. Timotheus waarschuwt daartegen in 1 Tim. 6: 9-10. Waarom is hebzucht volgens deze twee Bijbelverzen zo gevaarlijk? 

4. Stelling

Als je voedsel en deksel (kleding) hebt, heb je voldoende, staat in 1 Tim. 6:8. Als christen mag je daarom niet proberen zo rijk mogelijk te worden. 

Toelichting
-auteur Jasper Otte-

Digitaal geld.

Paulus weet wat het is om gebrek te lijden en overvloed te hebben. Met alles is hij tevreden. In Fil. 4:10-13 schrijft hij dat. Hij vermag alle dingen door Christus, Die hem kracht geeft. Gebrek en overvloed, honger en verzadigd te zijn in tijden van overvloed. Hij is tevreden met wat hij heeft in en met Christus. Daarom vermaant hij de jonge kerken om niet achter het ‘grote geld’ aan te gaan. Hij waarschuwt om de god van het geld niet te gaan dienen. De Mammon is heel onbarmhartig. Hij helpt je alleen als je geld hebt…!! De Mammon is genadeloos!

Als wij toch nog onvrede hebben of ongelukkig zijn met onze financiële situatie, is het goed om daarmee naar de HEERE te gaan. Het gebed van Achur uit Spr. 30:7-9 is dan ook een heel wijs gebed. “Geef mij geen RIJKDOM zodat ik U zou vergeten en geeft mij geen ARMOEDE zodat ik zou gaan stelen, maar voed mij met het brood van het mij bescheiden deel”.
Ander voorbeeld is het manna in de woestijn. Die veel verzamelde had niet over en die weinig had opgeraapt, die had genoeg! God zorgt écht wel hoor!
Paulus weet het ook. Zie vers 6 van vandaag. Weet jij het ook al? Jezus zorgt hier op aarde voor jou, voor je eten en je kleren (vers 8). Voor het hier en nú, maar ook vooral voor je ziel. Hij zorgt ook voor straks, voor de eeuwigheid!
Het is een strijd (vers 12), maar een goede strijd. Het eeuwige leven te missen om eigen schuld, omdat we rijk wilden worden en daarom het verderf en de ondergang tegemoet gaan en onszelf met vele smarten hebben doorstoken (9 en 10).

Zou één Bitcoin (50.000,- Euro) jou dan gelukkig maken? Of moet je er … (vul zelf maar in) hebben om dankbaar, blij en gelukkig te kunnen zijn?

Overige dagopeningen

4 juli 2022 

Het lied van Mozes

1 juli 2022 

Iedereen heeft een roeping

30 juni 2022 

Windhoos Zierikzee

29 juni 2022 

Vrijmoedigheid