10 januari 2022 

Rutte IV maandag van start

Politiek

Alle ogen zijn vanaf nu gericht op de verse krachten in Rutte IV

Het kabinet-Rutte IV, dat deze maandag eindelijk het bordes van paleis Noordeinde besteeg voor de groe...

Het nieuwste kabinet Rutte is maandag beëdigd. Zijn vierde kabinet staat voor grote uitdagingen. Hoe moeten wij ons verhouden tot deze regering?

Bijbelgedeelte

Lees verder

1 Timotheüs 2:1-4

1 Ik vermaan dan vóór alle dingen, dat gedaan worden smekingen, gebeden, voorbiddingen, dankzeggingen voor alle mensen,
2 Voor koningen en allen die in hoogheid zijn, opdat wij een gerust en stil leven leiden mogen in alle godzaligheid en eerbaarheid.
3 Want dat is goed en aangenaam voor God onzen Zaligmaker,
4 Welke wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis der waarheid komen.

Ps. 93:1

De HEER' regeert; de hoogste Majesteit,
Bekleed met sterkt', omgord met heerlijkheid,
Bevestigt d' aard', en houdt door Zijne hand
Dat schoon gebouw onwankelbaar in stand.

In gesprek
1. Vraag

Paulus noemt de overheid in de Romeinenbrief Gods dienares. Wat bedoelt hij daarmee?

2. Vraag

Moeten we ons zorgen maken over het nieuwe kabinet? En over besluiten die ze nemen die tegen Gods geboden zijn? Denk ook aan berijmde psalm 93:1. 

3. Vraag

Wat betekent het voor jou dat de Heere de Koning van de koningen is?

4. Vraag

Lees 1 Tim. 2:1 en 2 nog eens. Wat is onze opdracht? En welke belofte geeft deze tekst?

5. Stelling

Ik bid regelmatig voor onze regering. 

Toelichting
-auteur Jasper Otte-

Bidden voor de overheid.

De HEERE zoekt altijd het beste voor ons uit! Hij wil dat wij een stil en gerust leven hebben. Daarom heeft God verschillende autoriteiten ingesteld die ons in dit ‘jammerdal’ moeten leiden.
Art. 36 van onze NGB zegt het zo “Wij geloven dat onze goede God uit oorzaak van de verdorvenheid van het menselijk geslacht koningen, prinsen en overheden ingesteld heeft…zodat alles goed verloopt”. enz. enz.
Paulus dringt er dan ook ernstig op aan: “…dat gedaan worden smekingen, gebeden, voorbiddingen, dankzeggingen, voor alle mensen; Voor koningen, en allen, die in hoogheid zijn; opdat wij een gerust en stil leven leiden mogen in alle godzaligheid en eerbaarheid. Want dat is goed en aangenaam voor God, onzen Zaligmaker”.
Orde en regel is één ding om stil en gerust te kunnen leven. Rust in een hectische wereld (zondagsrust).
Hiskia’s reformatie hield bijv. ook het herstel van de eredienst in. Bescherming en onderhouding is een tweede.
De HEERE heeft het daarom zo ingesteld dat wij geregeerd worden door een over ons gestelde autoriteit. Dat kunnen onze ouders, meesters, juffen, docenten, ordehandhavers zoals BOA’s en politie zijn. Denk ook aan het 5e gebod. Wij hebben dan ook volgens Paulus de opdracht om voor onze regering te bidden. Zij hebben de plicht om voor onze veiligheid zorg te dragen. De politie nationaal en defensie internationaal. Zorgtaken voor zwakken, zieken, ouden van dagen én vreemdelingen is weer een andere taak.
Ons volk en onze overheid is in 2022 vér weg van de goede geboden van onze HEERE God. Des te meer gebed is er nodig voor hen allemaal. God belooft een stil en gerust leven op een godzalige en een eerbare levenswandel.

Zullen we voor onze ‘overheden’ bidden zonder ophouden?

Overige dagopeningen

4 juli 2022 

Het lied van Mozes

1 juli 2022 

Iedereen heeft een roeping

30 juni 2022 

Windhoos Zierikzee

29 juni 2022 

Vrijmoedigheid