19 april 2021 

Ruim duizend Afghanen en Iraniërs gedoopt

Kerk en religie

Iraanse asielzoeker na doop in Kampen: Ik was dood, maar nu leef ik

In Iran las hij voor het eerst in de Bijbel, bezocht hij in het diepste geheim een huiskerk en kwam hi...

Bij tientallen kerken, verspreid over heel Nederland, zijn de afgelopen vijf jaar meer dan 1000 Iraniërs en Afghanen gedoopt. Dat blijkt uit onderzoek van het Reformatorisch Dagblad. De Iraanse asielzoeker Radin is een van hen.

Bijbelgedeelte

Lees verder

Psalmen 87

1 EEN psalm, een lied voor de kinderen van Korach. Zijn grondslag is op de bergen der heiligheid.
2 De HEERE bemint de poorten Sions, boven alle woningen Jakobs.
3 Zeer heerlijke dingen worden van u gesproken, o stad Gods. Sela.
4 Ik zal Rahab en Babel vermelden onder degenen die Mij kennen; zie, de Filistijn en de Tyriër, met den Moor, deze is aldaar geboren.
5 En van Sion zal gezegd worden: Die en die is daarin geboren; en de Allerhoogste Zelf zal haar bevestigen.
6 De HEERE zal hen rekenen in het opschrijven der volken, zeggende: Deze is aldaar geboren. Sela.
7 En de zangers gelijk de speellieden, mitsgaders al mijn fonteinen, zullen binnen u zijn.

Ps. 87:3

De Filistijn, de Tyriër, de Moren,
Zijn binnen u, o Godsstad, voortgebracht;
Van Sion zal het blijde nageslacht
Haast zeggen: "Deez' en die is daar geboren".

In gesprek
1. Vraag

De Iraanse asielzoeker Radin kwam in Nederland tot geloof. „In Iran had ik alles: huis, auto, baan, familie en vrienden. Hier heb ik het meeste daarvan niet, maar ik heb Jezus. Dat is het allerbelangrijkste. Ik wil voor Hem leven”, zegt Radin in het RD-artikel. 

Wat leert zijn uitspraak jou?

2. Vraag

Heidenen zullen worden toegevoegd aan Sion, staat in psalm 87. Welke heidenvolken worden in de psalm genoemd en wat betekent het dat deze volken voortaan vermeld worden als inwoners van Sion?

3. Vraag

Radin zei bij zijn doop: „Ik ben opnieuw geboren. Ik was dood, maar nu leef ik.”

Leg eens in je eigen woorden uit wat hij daarmee bedoelt.

4. Vraag

Mensen als Radin hebben vaak veel meegemaakt. Toch is hun geloof sterk en radicaal. Vaak sterker en radicaler dan dat van Nederlandse christenen. Hoe zou dat komen en wat kun je van hen leren?

Toelichting
-auteur- Jasper Otte

Ruim 1000 Afghanen en Iraniërs in Nederland gedoopt.

Even vóórdat Jezus opvoer naar de hemel gaf Hij nog een laatste bemoediging en opdracht aan de Apostelen. (Hand. 1:8) De komst van de Heilige Geest in hun harten werd door Hem beloofd. Die Geest gaf aan hen later de vrijmoedigheid, kracht en wijsheid om het Evangelie van Christus eerst vanaf Jeruzalem en steeds verder uitwaaierende tot aan de einden van de aarde te verkondigen. 
Die verkondiging gaat nóg steeds door! Fysiek of digitaal.

In Gods wijsheid brengt Hij het Evangelie bij de zondaren of Hij brengt in ons geval de zondaren bij het Evangelie. Zo zijn vele vluchtelingen uit Afghanistan en de Arabische wereld ergens anders in contact gekomen met het Woord van God. Zo ook in Nederland.
Honderden jaren terug was er bijv.  een Engelse vluchtelingenkerk in den Haag, toen protestanten in Engeland vervolgd werden. Op deze manier werd toch Gods Kerk onderhouden. Nú zijn er ter uitbreiding van Gods Koninkrijk opnieuw vluchtelingenkerken in Nederland. Er zijn verschillende initiatieven onder de vluchtelingen door God gezegend. Digitaal worden er bijv. via Zoom iedere zaterdagavond Arabische Bijbelstudies vanuit Goes verzorgd die hier en in Zweden, Spanje, België, Duitsland, Irak, Koerdistan en Egypte gevolgd worden.

Zij zullen allemaal komen tot de Bruiloft door Goddelijk licht geleid! Allen dingen zijn nl. gereed. Kom jij ook naar de Bruiloft?

Overige dagopeningen

4 juli 2022 

Het lied van Mozes

1 juli 2022 

Iedereen heeft een roeping

30 juni 2022 

Windhoos Zierikzee

29 juni 2022 

Vrijmoedigheid