2 juni 2021 

Onweer op komst

Binnenland

Onweersbuien op komst na zonnige dagen

Het KNMI waarschuwt dat er na een aantal zonnige dagen donderdagmiddag- en avond stevige onweersbuien ...

Donderdag worden stevige onweersbuiten verwacht. Spreekt God door het onweer?

Bijbelgedeelte

Lees verder

Psalmen 29

1 EEN psalm van David.
Geeft den HEERE, gij kinderen der machtigen, geeft den HEERE eer en sterkte.
2 Geeft den HEERE de eer Zijns Naams; aanbidt den HEERE in de heerlijkheid des heiligdoms.
3 De stem des HEEREN is op de wateren, de God der ere dondert; de HEERE is op de grote wateren.
4 De stem des HEEREN is met kracht; de stem des HEEREN is met heerlijkheid.
5 De stem des HEEREN breekt de ceders; ja, de HEERE verbreekt de ceders van Libanon.
6 En Hij doet ze huppelen als een kalf, den Libanon en Sirjon als een jongen eenhoorn.
7 De stem des HEEREN houwt er vlammen vuurs uit.
8 De stem des HEEREN doet de woestijn beven; de HEERE doet de woestijn Kades beven.
9 De stem des HEEREN doet de hinden jongen werpen en ontbloot de wouden; maar in Zijn tempel zegt Hem een iegelijk ere.
10 De HEERE heeft gezeten over den watervloed; ja, de HEERE zit, Koning in eeuwigheid.
11 De HEERE zal Zijn volk sterkte geven; de HEERE zal Zijn volk zegenen met vrede.

Ps. 29:2

's HEEREN stem, op 't hoogst geducht,
Rolt en klatert door de lucht;
Berst, met vreselijk geluid,
Op de grote waat'ren uit;
Klinkt, met nadruk en vermogen,
Heerlijk uit de hemelbogen.
't Schepsel beeft en staat verwonderd,
Als de God der ere dondert.

In gesprek
1. Vraag

Wat voor gevoelens roept onweer bij jou op?

2. Vraag

Wat kun je door het onweer leren over wie God is? Betrek daarbij psalm 29. Welke eigenschappen van God komen in het onweer naar voren?

3. Vraag

Het onweer is een van de manieren waarop God spreekt. Hoe spreekt Hij nog meer? Betrek daarin 1 Koningen 19 vanaf vers 9

4. Stelling

Tijdens het onweer ben ik altijd extra doordrongen van mijn eigen nietigheid.

Toelichting
-auteur Jasper Otte-

Onweer
God houdt vanaf het allereerste begin contact met Zijn Schepping. We lezen van bijzonder contact met de mensen die naar Zijn Beeld geschapen zijn. Zie maar in Genesis 3:8a bij Adam en Eva. “En zij hoorden de stem van den HEERE God, wandelende in den hof, aan den wind des daags”. Jammer genoeg hadden ze zojuist gezondigd, want in 8b staat dat ze zich voor God verstopten. Ze hoorden dus dat God er aan kwam aan het geluid van de wind.

We lezen ook in 1Kon. 19:11 en 12 dat de HEERE voorbij gaat met geweldige natuurverschijnselen. Een orkaan, aardbeving en vuur en tenslotte met het suizen van een zachte stilte. Bij het laatste begint God met Elia te praten.

Zo is Psalm 29 in het bijzonder één grote lofzang op Gods Almacht! Wie kan voor Hem bestaan als Hij in een heftig onweer voorbijtrekt? Iedereen zoekt dan toch een schuilplaats?

In feite is de bliksem een elektrische ontlading die met geweldig grote stroombundels van min naar plus loopt. Het plotselinge uitzetten van de lucht door de ontstane warmte geeft de geluidsgolf, die wij donder noemen. ‘Thats it’…Of is het meer?

Natuurlijk is het meer! God spreekt in de hele schepping om ons een indruk te geven van Zijn aanwezigheid met Macht en Majesteit. Denk aan Psalm 19 als de schoonheid van de zon beschreven wordt Maar in Zijn Woord kunnen we God beter leren kennen met al Zijn andere eigenschappen. Zie ook BMU blz. 925 nummer 36 “DE SCHEPPING”.

Psalm 29 leert ons dát er een ALMACHTIG God is, maar de hele Bijbel leert ons verder Wié Hij is.

Overige dagopeningen

4 juli 2022 

Het lied van Mozes

1 juli 2022 

Iedereen heeft een roeping

30 juni 2022 

Windhoos Zierikzee

29 juni 2022 

Vrijmoedigheid