31 januari 2022 

(On)gehoorzaam aan God

Kerk & religie

Evangelisch Centrum Antwerpen: Niet één maar honderd evangelisten

Van 4 bezoekers naar 185 leden. In vijftig jaar tijd is het Evangelisch Centrum in Antwerpen van evang...

Jona, de profeet die weg wil vluchten bij God vandaan. Maar: hij moet gehoorzamen, omdat God dat van hem vraagt.

Bijbelgedeelte

Lees verder

Jona 1:1-5

1 En het woord des HEEREN geschiedde tot Jona, den zoon van Amitthai, zeggende:
2 Maak u op, ga naar de grote stad Ninevé en predik tegen haar; want hunlieder boosheid is opgeklommen voor Mijn aangezicht.
3 Maar Jona maakte zich op om te vluchten naar Tarsis, van het aangezicht des HEEREN; en hij kwam af te Jafo, en vond een schip, gaande naar Tarsis, en hij gaf de vracht daarvan en ging neder in hetzelve om met henlieden te gaan naar Tarsis, van het aangezicht des HEEREN.
4 Maar de HEERE wierp een groten wind op de zee, en er werd een grote storm in de zee, zodat het schip dacht te breken.
5 Toen vreesden de zeelieden en riepen een iegelijk tot zijn god, en wierpen de vaten die in het schip waren, in de zee om het van dezelve te verlichten; maar Jona was nedergegaan aan de zijden van het schip, en lag neder en was met een diepen slaap bevangen.

Ps. 30:2

Mijn God, Gij hebt mij, op mijn klacht,
Genezen, en mijn smart verzacht;
Gij hebt mijn ziel, door angst beroerd,
Als uit het graf weer opgevoerd;
Gij hebt het leven mij geschonken:
Ik ben niet in den kuil gezonken.

In gesprek
1. Vraag

Jona is ongehoorzaam aan God, terwijl hij een door God geroepen profeet is. Hoe kan dat?

2. Vraag

Waarom zou Jona ervoor gekozen hebben om weg te vluchten en ongehoorzaam te zijn aan God?

3. Vraag

God vraagt van Jona, jou en mij gehoorzaamheid aan Hem. Hoe kunnen en moeten we gehoorzaam zijn aan God? Noem 3 dingen.

4. Vraag

In zijn ongehoorzaamheid is Jona gerust. Hij is ‘met een diepen slaap bevangen’. Hoe ‘slapen’ wij in ons dagelijks leven? Wat leert jou dat over jezelf en God?

5. Vraag

In de grote stad Antwerpen in België wordt Gods Woord gebracht, vertelt ds. Van Olst: “Leden krijgen meer verantwoordelijkheid. We willen hen toerusten om vrijmoedig als christen te leven en waar mogelijk van het Evangelie te getuigen. (…) Daarmee hebben we niet één maar wel honderd evangelisten.”

Hoe en waar vertel jij over God?

Vul hier uw eigen inhoud in.

Overige dagopeningen

4 juli 2022 

Het lied van Mozes

1 juli 2022 

Iedereen heeft een roeping

30 juni 2022 

Windhoos Zierikzee

29 juni 2022 

Vrijmoedigheid