20 mei 2022 

Kleding

Onderwijs & opvoeding

Waarom leidt oproep tot fatsoenlijke kleding tot verhitte reacties?

Blote buiken, diepe decolletés, rafelende shorts en veel te korte rokjes. Drie directeuren haalden vor...

Wat zegt jouw kleding over wie jij bent en wat leert de Bijbel je over kleding? En: hoe veel aandacht mag je besteden aan je uiterlijk?

In de Bijbel is er veel aandacht voor het uiterlijk. En dat is ook logisch. We zijn geschapen door God en Hij onderhoudt ons. We zijn het eigendom van Hem. Niet alleen onze ziel, maar ook ons lichaam is het eigendom van Christus, leert de Heidelbergse Catechismus je al in de Zondag 1.

Het is niet om het even hoe je je kleedt, wat je zegt en wat je doet. Je woorden, houding, levensstijl, kleding en gedrag maken duidelijk wie je bent. Maar het maakt ook duidelijk hoe je verhouding tot anderen en God is. Een christen valt op, is herkenbaar. Ben jij zuinig op je lichaam? Je hebt het van God gekregen en bent er verantwoordelijk voor. Dat uit zich ook in de kleding en wat jij van jezelf wil laten zien.

Bijbelgedeelte

Lees verder

31 Daarom, zijt niet bezorgd, zeggende: Wat zullen wij eten, of wat zullen wij drinken, of waarmede zullen wij ons kleden?
32 Want al deze dingen zoeken de heidenen; want uw hemelse Vader weet dat gij al deze dingen behoeft.
33 Maar zoekt eerst het Koninkrijk Gods en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u toegeworpen worden.

1 Desgelijks gij vrouwen, zijt uw eigen mannen onderdanig; opdat ook zo enigen het Woord ongehoorzaam zijn, zij door den wandel der vrouwen zonder woord mogen gewonnen worden,
2 Als zij zullen ingezien hebben uw kuisen wandel in vreze.
3 Welker versiersel zij, niet hetgeen uiterlijk is, bestaande in het vlechten des haars, en omhangen van goud, of van klederen aan te trekken,
4 Maar de verborgen mens des harten, in het onverderfelijk versiersel van een zachtmoedigen en stillen geest, die kostelijk is voor God.
5 Want alzo versierden zichzelven eertijds ook de heilige vrouwen, die op God hoopten, en waren haar eigen mannen onderdanig;

Ps. 45:7

Straks leidt men haar in statie, uit haar woning,
In kleding, rijk gestikt, tot haren Koning;
Zo treedt zij voort met al den maagdenstoet,
Die haar verzelt, U vrolijk tegemoet.
Zij zullen blij, geleid met lofgezangen,
De vreugde voên, die afstraalt van haar wangen,
Tot zij, daar elk gewaagt van haren lof,
Ter bruiloft treên in 't koninklijke hof.

In gesprek
1. Vraag

Wat is de reden dat jij kleding draagt?

2. Vraag

Wat bedoelt Jezus met Zijn oproep om je niet druk te maken over voedsel en kleding?

3. Vraag

Als christen ben je herkenbaar. Vroeger werd wel gezegd: “Een christen moet herkenbaar zijn aan daad, praat, gelaat, gewaad.” Hoe geldt dat voor jou?

4. Vraag

Citaat uit het artikel: “Kledingregels hebben ook te maken met respect. „Mensen kunnen zich ongemakkelijk voelen bij veel bloot. We weten dat jongens snel van de kaart zijn en niet meer goed opletten als meisjes te bloot gekleed zijn.”

Hoe houd jij rekening met anderen als het gaat om je kledingkeuze?

5. Stelling

“Kledingregels op school zijn nuttig en nodig.”

6. Videovraag

“Bedekken en beschermen is het doel van kleding”, zegt kleding en stijladviseur Carolien Luitjes.

Voldoe jij aan dat doel? Zo niet, waarom vind je dat dan lastig?

Video
Kleding

Vul hier uw eigen inhoud in.

Overige dagopeningen

4 juli 2022 

Het lied van Mozes

1 juli 2022 

Iedereen heeft een roeping

30 juni 2022 

Windhoos Zierikzee

29 juni 2022 

Vrijmoedigheid