24 november 2021 

Kerken willen geen 2G-beleid

Kerk

Kerken tekenen „ernstig bezwaar” aan tegen 2G-voornemens

Verschillende kerken hebben namens het Breed Beraad Protestantse Kerken een brief verstuurd aan demiss...

Verschillende kerken hebben namens het Breed Beraad Protestantse Kerken een brief verstuurd aan demissionair minister Hugo de Jonge, waarin zij „ernstig bezwaar maken” tegen de voornemens om 2G-beleid in te voeren.

Bijbelgedeelte

Lees verder

Psalmen 127

1 EEN lied Hammaäloth, van Sálomo. Zo de HEERE het huis niet bouwt, tevergeefs arbeiden deszelfs bouwlieden daaraan; zo de HEERE de stad niet bewaart, tevergeefs waakt de wachter.
2 Het is tevergeefs dat gijlieden vroeg opstaat, laat opblijft, eet brood der smarten; het is alzo, dat Hij het Zijn beminde als in den slaap geeft.
3 Zie, de kinderen zijn een erfdeel des HEEREN; des buiks vrucht is een beloning.
4 Gelijk de pijlen zijn in de hand eens helds, zodanig zijn de zonen der jeugd.
5 Welgelukkig is de man die zijn pijlkoker met dezelve gevuld heeft; zij zullen niet beschaamd worden, als zij met de vijanden spreken zullen in de poort.

Ps. 127:1

Vergeefs op bouwen toegelegd;

Vergeefs, om 't huis voltooid te zien,
Gezwoegd, gezweet, o arbeidsliên,
Zo God Zijn hulp aan 't werk ontzegt.
Vergeefs, o wachters, is uw vlijt,
Zo God niet zelf de stad bevrijdt.

In gesprek
1. Vraag

Verschillende kerken hebben een brief gestuurd aan minister De Jonge. De Gereformeerde Gemeenten in Nederland deden dat al eerder. In de brief zeggen de kerken dat ze geen 2G-regel willen. Wat vind je ervan dat de kerken een brief naar de minister sturen?

2. Vraag

Je hebt zojuist psalm 127 gelezen. Daarin staat er dat niets zal lukken zonder de Heere. Wat betekent dit voor het bestrijden van de coronapandemie?

3. Vraag

Wat vind je van de slogan "Alleen samen krijgen we corona onder controle" als je terugdenkt aan psalm 127 vers 1 en 2?

4. Stelling

Door de coronapandemie heb ik dieper beseft dat ik in alles afhankelijk ben van de zegen van de Heere.

Vul hier uw eigen inhoud in.

Overige dagopeningen

4 juli 2022 

Het lied van Mozes

1 juli 2022 

Iedereen heeft een roeping

30 juni 2022 

Windhoos Zierikzee

29 juni 2022 

Vrijmoedigheid