16 november 2020 

Jij en TikTok

Binnenland

Refojongeren gebruiken TikTok-app volop

Apps zijn bij reformatorische scholieren en studenten net zo populair als onder seculiere jongeren. Da...

TikTok, Instagram, Snapchat: het merendeel van de christelijke jongeren heeft deze apps op hun telefoon staan. (Hoe) kan een christen die op een positieve manier gebruiken?

Bijbelgedeelte

Lees verder

1 Johannes 2:12-17

12 Ik schrijf u, kinderkens, want de zonden zijn u vergeven om Zijns Naams wil.
13 Ik schrijf u, vaders, want gij hebt Hem gekend Die van den beginne is. Ik schrijf u, jongelingen, want gij hebt den boze overwonnen. Ik schrijf u, kinderen, want gij hebt den Vader gekend.
14 Ik heb u geschreven, vaders, want gij hebt Hem gekend Die van den beginne is. Ik heb u geschreven, jongelingen, want gij zijt sterk, en het Woord Gods blijft in u, en gij hebt den boze overwonnen.
15 Hebt de wereld niet lief, noch hetgeen in de wereld is; zo iemand de wereld liefheeft, de liefde des Vaders is niet in hem.
16 Want al wat in de wereld is, namelijk de begeerlijkheid des vleses en de begeerlijkheid der ogen en de grootsheid des levens, is niet uit den Vader, maar is uit de wereld.
17 En de wereld gaat voorbij, en haar begeerlijkheid; maar die den wil van God doet, blijft in der eeuwigheid.

Ps. 119:5

Waarmede zal de jongeling zijn pad,

Door ijdelheen omsingeld, rein bewaren?
Gewis, als hij het houdt naar 't heilig blad.
U zoekt mijn hart, mijn oog blijft op U staren;
Laat mij van 't spoor, in Uw geboôn vervat,
Niet dwalen, HEER, laat mij niet hulp'loos varen.

In gesprek
1. Vraag

Reformatorische jongeren maken net zoveel gebruik van apps voor sociale media als hun seculiere leeftijdsgenoten. (Waarom) heb jij TikTok, Instagram of Snapchat?

2. Vraag

In 1 Johannes 2:15 zet Johannes het liefhebben van de wereld en het liefhebben van God tegenover elkaar. Past jouw gebruik van sociale media bij het liefhebben van de wereld of bij het liefhebben van God?

3. Vraag

Welke argumenten noemt Johannes in de verzen 15-17 voor zijn waarschuwing de wereld niet lief te hebben?

4. Vraag

In het RD-artikel staat: Een app als Instagram kan een christen (…) op een positieve manier gebruiken. Anders is dat bij TikTok, een app die “drijft op popmuziek. Nummers met bijvoorbeeld klassieke muziek zijn moeilijker te vinden dan een speld in de hooiberg."

Ben je het met hem eens? Waarom wel/niet?

5. Vraag

In Romeinen 12:2 zegt Paulus dat we deze wereld niet gelijkvormig moeten zijn. Wat betekent dit voor jouw omgang met sociale media?

Toelichting
-auteur Jasper Otte-

Sociale media.

Wij mensen zijn geschapen als sociale wezens. “Het is niet goed”, zo zei God, “dat de mens alleen zei”. En Hij gaf Adam een vrouw.
Het bij elkaar zijn, het samen delen van vreugde en verdriet is ons mensen op het lijf geschreven (ingeschapen). Vrienden en vriendinnen in de klas, een fietsgroepje, de J.V., het naar de kerk gaan als gemeente is dan ook om dankbaar voor te zijn. Eenzaamheid en verlatenheid is dan ook een gevolg van de zonde. Er is zelfs een week tégen de eenzaamheid!! Sociale media met Tik-tok, snapchat, you-tube, Face-book etc. is een makkelijke manier om contacten te hebben met anderen. Heel gemakkelijk toch om zo contact te onderhouden en héél véél vrienden en volgers te hebben? Maar zijn het wel zulke goede vrienden? Wordt er niet veel gevloekt (ook al is het in het Engels-Amerikaans)? Is al die bling-bling die ze laten zien wel echt? Zonder het te beseffen, zit je al snel in een soort fuik, die je steeds dezelfde categorie filmpjes voorschotelt. De omgeving waarin het alles afspeelt en de bijbehorende muziek zijn meestal écht werelds te noemen. Soms best wel artistiek en weliswaar leuk om zien en of te horen, maar tenslotte werkt het ook nog eens verslavend ook. Er gaat ontstellend, ja heel veel tijd mee verloren. Tijd die we ook aan school en andere nuttiger dingen hadden kunnen besteden. Johannes schrift aan jonge christenen. De jongelingen worden door hem opgeroepen om afstand te bewaren van de dingen van de wereld en dat zij de boze zelfs overwonnen hadden. Liefde tot wereldse (zondige) dingen gaat dan ook nooit samen met liefde tot God en Zijn dienst. In vers 15 staat zelfs dat de liefde van God dan niet aanwezig is. In Vers 16 staat dat bling-bling, overdadig luxe werelds leven niet uit God is. Het gaat tenslotte allemaal voorbij, maar een leven wat uit God is, blijft tot in der eeuwigheid. Paulus zegt in Romeinen 12 dat we niet op de wereld moeten gelijken, maar veranderd te zijn van gemoed. Een nieuw hart, wat uit God is en niet meer kan zondigen, wie zou dat niet willen?

Overige dagopeningen

4 juli 2022 

Het lied van Mozes

1 juli 2022 

Iedereen heeft een roeping

30 juni 2022 

Windhoos Zierikzee

29 juni 2022 

Vrijmoedigheid