1 april 2022 

Gokverslaving

Politiek

Hoe CU’er Van den Beukel in Hengelo succes boekt in strijd tegen casino’s

„Yes” zegt Susanne van den Beukel (46) lachend, terwijl ze haar armen grappenderwijs omhoog gooit. Daa...

Rijk worden, een doel van veel mensen. Geld en goed hebben je maar zo in hun greep, constateerde Salomo al. Hoe ga jij om met geld?

Sinds 1 oktober mag er reclame gemaakt worden voor online gokken. En misschien zie je die reclame ook wel. En blijft het even hangen. Geld, je bent er snel gevoelig voor. En: wat is er nu mis met een gokje? Je doet het toch maar één keer? Precies zo kan een gokverslaving ontstaan. Mirjam Bikker, lid van de Tweede Kamer, krijgt brieven van ouders binnen. Hun kind is verslaafd geraakt. En het leek allemaal zo onschuldig.

Geld is niet wat je gelukkig maakt. Salomo zegt het in zijn boek Prediker. “Wie de overvloed liefheeft, wordt van het inkomen niet zat.” Maar wat heb je er eigenlijk aan? “IJdelheid”, aldus de koning van Israël. In dezelfde lijn spreekt Jezus over de rijke man die een grotere schuur laat bouwen. Hij noemt hem ‘dwaas’. Jezus roept op om rijk te zijn in God.

Bijbelgedeelte

Lees verder

9 Die het geld liefheeft, wordt van het geld niet zat; en wie den overvloed liefheeft, wordt van het inkomen niet zat. Dit is ook ijdelheid.
10 Waar het goed vermenigvuldigt, daar vermenigvuldigen ook die het eten; wat nuttigheid hebben dan de bezitters daarvan, dan het gezicht hunner ogen?
11 De slaap des arbeiders is zoet, hij hebbe weinig of veel gegeten; maar de zatheid des rijken laat hem niet slapen.
12 Er is een kwaad dat krankheid aanbrengt, hetwelk ik zag onder de zon: rijkdom, van zijn bezitters bewaard tot hun eigen kwaad.
13 Of de rijkdom zelf vergaat door een moeilijke bezigheid; en hij gewint een zoon, en er is niet met al in zijn hand.
14 Gelijk als hij voortgekomen is uit zijner moeders buik, alzo zal hij naakt wederkeren, gaande gelijk hij gekomen was; en hij zal niet medenemen van zijn arbeid, dat hij met zijn hand zou wegdragen.

16 En Hij zeide tot hen een gelijkenis en sprak: Eens rijken mensen land had wel gedragen;
17 En hij overlegde bij zichzelven, zeggende: Wat zal ik doen? Want ik heb niet, waarin ik mijn vruchten zal verzamelen.
18 En hij zeide: Dit zal ik doen: ik zal mijn schuren afbreken en grotere bouwen en zal aldaar verzamelen al dit mijn gewas en deze mijn goederen;
19 En ik zal tot mijn ziel zeggen: Ziel, gij hebt vele goederen, die opgelegd zijn voor vele jaren; neem rust, eet, drink, zijt vrolijk.
20 Maar God zeide tot hem: Gij dwaas, in dezen nacht zal men uw ziel van u afeisen; en hetgeen gij bereid hebt, wiens zal het zijn?
21 Alzo is het met dien die zichzelven schatten vergadert, en niet rijk is in God..

Ps. 62:7

Vertrouwt, wat uw begeert' ook zij,
Nooit op geweld of roverij,
En wordt niet ijdel, als ’t vermogen
Gedurig aanwast; waakt en let.
Dat gij het hart er nooit op zet;
Zo wordt ge door geen schijn bedrogen.

Vraag
1. Vraag

Waarom noemt Salomo rijkdom ‘ijdelheid’ (vers 9) en een ‘kwaad dat krankheid aanbrengt’ (vers 12)?

2. Vraag

Salomo ontving rijkdom uit Gods hand. Heeft hij niet makkelijk praten over de inspanningen die anderen moeten doen om rijk te worden?

3. Stelling

“Een christen gebruikt zijn rijkdom om anderen te helpen”

4. Vraag

Citaat uit het artikel: “Voor de ChristenUnie is gevaar voor de volksgezondheid het belangrijkste bezwaar tegen het binnenhalen van casino’s. Het is al een hele toer om het schaarse geld voor zorg zo goed mogelijk te besteden. Als je vervolgens gokbedrijven zou toelaten, hebben nog meer mensen zorg nodig. Want gokken leidt nogal eens tot verslaving. Dat veroorzaakt ellende. Mensen komen in psychische problemen, gezinnen vallen uit elkaar.”

Als het zo erg is, waarom is er dan nog steeds ruimte voor (online) gokken? Welke belangen spelen hier?


5. Videovraag

Wat is het verraderlijke aan een gokverslaving?

Video
Gokverslaving

Vul hier uw eigen inhoud in.

Overige dagopeningen

4 juli 2022 

Het lied van Mozes

1 juli 2022 

Iedereen heeft een roeping

30 juni 2022 

Windhoos Zierikzee

29 juni 2022 

Vrijmoedigheid