8 september 2021 

Een veiligere school begint bij jezelf

Binnenland

Inspectie: Gomarus niet voor álle leerlingen veilig

Voor verreweg de meeste leerlingen is de Gomarus veilig, laat het onderzoek van de inspectie zien. Maa...

Dinsdag publiceerde de onderwijsinspectie een stevig rapport over de veiligheid van jongeren met een homoseksuele geaardheid op de Gomarus. Het viel de inspecteurs op dat jongeren regelmatig schelden met "homo". Dat kwetst onnodig.

Bijbelgedeelte

Lees verder

Jakobus 3: 1-10

1 ZIJT niet vele meesters, mijne broeders, wetende dat wij te meerder oordeel zullen ontvangen.
2 Want wij struikelen allen in vele. Indien iemand in woorden niet struikelt, die is een volmaakt man, machtig om ook het gehele lichaam in den toom te houden.
3 Zie, wij leggen den paarden tomen in de monden, opdat zij ons zouden gehoorzamen, en wij leiden daarmede hun gehele lichaam om.
4 Zie, ook de schepen, hoewel zij zo groot zijn en van harde winden gedreven, zij worden omgewend van een zeer klein roer, waarheen ook de begeerte des stuurders wil.
5 Alzo is ook de tong een klein lid, en roemt nochtans grote dingen. Zie, een klein vuur, hoe groten hoop hout het aansteekt.
6 De tong is ook een vuur, een wereld der ongerechtigheid; alzo is de tong onder onze leden gesteld, welke het gehele lichaam besmet, en ontsteekt het rad onzer geboorte, en wordt ontstoken van de hel.
7 Want alle natuur, beide der wilde dieren en der vogelen, beide der kruipende en der zeedieren, wordt getemd en is getemd geweest van de menselijke natuur;
8 Maar de tong kan geen mens temmen; zij is een onbedwingelijk kwaad, vol van dodelijk venijn.
9 Door haar loven wij God en den Vader, en door haar vervloeken wij de mensen, die naar de gelijkenis Gods gemaakt zijn.
10 Uit denzelfden mond komt voort zegening en vervloeking. Dit moet, mijne broeders, alzo niet geschieden.

Ps. 19:7

Weerhoud, o HEER, Uw knecht,
Dat hij zijn hart niet hecht,
Aan dwaze hovaardij.
Heerst die in mij niet meer,
Dan leef ik tot Uw eer,
Van grote zonden vrij.
Laat U mijn tong en mond,
En 's harten diepsten grond,
Toch welbehaaglijk wezen.
O HEER, die mij verblijdt,
Mijn rots en losser zijt,
Dan heb ik niets te vrezen.

In gesprek
1. Vraag

Het scheldwoord "homo" klinkt best vaak op school, oordeelde de inspectie. Herken jij dat ook in je eigen klas/vriendengroep?

2. Vraag

Jakobus vergelijkt de tong met het roer van een schip, een toom in de mond van een paard en een vuur. Waarom?

3. Vraag

De Bijbel laat geen ruimte voor kwetsend taalgebruik richting anderen. Wat is de reden daarvoor? (Zie vers 9). En hoe moet het wel?

4. Stelling

Als iemand anders scheldt met een woord als "homo", zeg ik daar iets van.

Toelichting
-auteur Jasper Otte-

Schelden doet zéér!

Er wordt wel eens gezegd: 'schelden doet géén zeer'. Is dat zo?

Natuurlijk is er geen lichamelijke pijn, maar juist des te meer pijn in de ziel. Een scheldwoord is bedoeld om een ander pijn te doen. Daarom is schelden een onderdeel van pesten, wat we tegen moeten gaan. We weten allemaal dat een smeulend vuurtje aangewakkerd kan worden door erin te blazen en vervolgens kunnen we óók nog olie gooien op het vuurtje. Het tegenovergestelde is om sussende woorden te spreken en een conflict of ruzie daarmee te voorkomen. Jacobus spreekt óók van een klein vuurtje wat een grote hoop hout aansteekt.  Een gigantische bosbrand begint zo klein dat je het met gemak met je schoen uit kunt drukken. Niet alleen politici, maar ook wij zijn verantwoordelijk voor wat er uit onze mond komt. Vandaar dat de dichter van Psalm 141 aan God vraagt om een ‘wacht voor zijn lippen’. Doe geen beloften die je niet waar kunt maken. Wanneer je als politicus, maar ook als je persoonlijk iets belooft, moet je dat nakomen! Anders ben je een leugenaar!
Ook moet je anderen respecteren in hun opvattingen zonder grove beledigende taal over hen er uit te gooien!
Onze tong is een scherp zwaard.

Ga er dan ook voorzichtig mee om!

Overige dagopeningen

20 oktober 2021 

Squid Game: niet zomaar een spelletje

18 oktober 2021 

The Great Reset en Bijbels visioen

13 oktober 2021 

De Belastingdienst vergeven

11 oktober 2021 

Stilgezet in een niet-maakbare wereld