12 april 2021 

Coronaregels blijven langer gelden

Binnenland

Versoepeling lockdown met week opgeschoven

Het kabinet heeft een verstandig besluit genomen met het uitstel van de versoepelingen. Dat zegt voorz...

De geplande versoepeling van de lockdown wordt met een week opgeschoven naar 28 april. Eerder deze week lekte uit dat het kabinet de coronamaatregelen op 21 april wilde verruimen.

Bijbelgedeelte

Lees verder

Markus 12:28-34

28 En een der schriftgeleerden horende dat zij tezamen in woorden waren, en wetende dat Hij hun wel geantwoord had, kwam tot Hem en vraagde Hem: Welk is het eerste gebod van alle?
29 En Jezus antwoordde hem: Het eerste van al de geboden is: Hoor, Israël, de Heere onze God is een enig Heere.
30 En gij zult den Heere uw God liefhebben uit geheel uw hart en uit geheel uw ziel en uit geheel uw verstand en uit geheel uw kracht. Dit is het eerste gebod.
31 En het tweede, aan dit gelijk, is dit: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelven. Er is geen ander gebod groter dan deze.
32 En de schriftgeleerde zeide tot Hem: Meester, Gij hebt wel in der waarheid gezegd dat er een enig God is, en er is geen ander dan Hij.
33 En Hem lief te hebben uit geheel het hart en uit geheel het verstand en uit geheel de ziel en uit geheel de kracht, en den naaste lief te hebben als zichzelven, is meer dan al de brandoffers en de slachtoffers.
34 En Jezus ziende dat hij verstandiglijk geantwoord had, zeide tot hem: Gij zijt niet ver van het Koninkrijk Gods. En niemand durfde Hem meer vragen.

Ps. 10 Geb.:9

Och, of wij Uw geboôn volbrachten!
Genâ, o hoogste Majesteit!
Gun door't geloof in Christus krachten,
Om die te doen uit dankbaarheid.

In gesprek
1. Vraag

Premier Rutte en minister De Jonge zullen vanavond geen grote versoepelingen bekendmaken. Wat is de reden daarvoor en het nut daarvan?

2. Vraag

De regels die de overheid ons oplegt in de coronatijd hebben een doel. Welk doel?

3. Vraag

Niet alleen de overheid legt mensen regels op. Ook God doet dat. Welke regels geeft hij aan mensen (Exodus 20/ Markus 12:30) en waarom geeft Hij die? 

4. Vraag

Als je de regels van de overheid niet opvolgt, bijvoorbeeld die van de avondklok, krijg je een boete. Wat gebeurt er als je de "regels" van de Heere (zie vorige vraag) niet opvolgt? Wat is er nodig om het weer goed te krijgen?

5. Stelling

Het feit dat ik een overheid heb die regels stelt, is een reden om God te danken.

Toelichting
-Auteur- Jasper Otte

Onze regering gehoorzamen.

God regeert de hemel en de aarde. (Psalm 93, 97 enz.) Dat betekent dat Hij als Regeerder met almacht bestuurt en beschermt. Hij doet dat allemaal met een vaderlijke Hand! God gebruikt daar een bepaalde autoriteit voor afhankelijk in wat voor situatie we ons bevinden. De ouders in gezinnen, de meesters/juffen/docenten op school, ambtsdragers in de kerk en politie/BOA’s en verkeersregelaars in de samenleving. Allemaal regeren zij over ons. Zij controleren, belonen, straffen en corrigeren. Met maar één doel. God zoekt via hen het beste voor ons. Het zit allemaal in het 5e gebod verborgen.

Regeren is óók beschermen. De ministers hebben een zware taak daar in. Zij hebben dan ook raadgevers en adviseurs. Het OMT (Outbreak Management Team) zit zo vol met wijze mensen, die adviseren over de coronacrisis en hoe die beheersbaar blijft. Alle beperkende maatregelen worden ons opgelegd vanuit de regering. Gehoorzaamheid is dan ook geboden door God.
De gevolgen van corona zijn voor kinderen en jongeren meestal wel te overzien, maar voor ouderen en kwetsbaren is het een gevaarlijke ziekte. Daarom zijn de beperkende maatregelen in het belang van de kwetsbaren. Liefde in gehoorzaamheid zorgt er namelijk voor dat wij de ouderen en anderen onder ons niet willen besmetten.

Zullen we daarom 1,5 m afstand houden, onze handen heel vaak wassen, mondkapjes op, in de elleboog hoesten, thuis blijven als je verschijnselen hebt en je laten testen als dat nodig is?

Met Gods hulp krijgen we samen corona onder controle!

Overige dagopeningen

4 juli 2022 

Het lied van Mozes

1 juli 2022 

Iedereen heeft een roeping

30 juni 2022 

Windhoos Zierikzee

29 juni 2022 

Vrijmoedigheid