28 september 2020 

Abortusactivist op invloedrijke lijst Time

Binnenland

Abortusactivist op invloedrijke lijst Time

​De Nederlandse abortusactivist Rebecca Gomperts staat dit jaar op de lijst met de honderd meest invlo...

​De Nederlandse abortusactivist Rebecca Gomperts staat dit jaar op de lijst met de honderd meest invloedrijke personen. „Haar werkwijze is uiterst kwalijk.”

Bijbelgedeelte

Lees verder

Psalm 139: 14 - 18

14 Ik loof U, omdat ik op een heel vreselijke wijze wonderbaarlijk gemaakt ben; wonderlijk zijn Uw werken; ook weet het mijn ziel zeer wel.
15 Mijn gebeente was voor U niet verholen, als ik in het verborgene gemaakt ben, en als een borduursel gewrocht ben in de nederste delen der aarde.
16 Uw ogen hebben mijn ongeformeerden klomp gezien; en al deze dingen waren in Uw boek geschreven, de dagen als zij geformeerd zouden worden, toen nog geen van die was.
17 Daarom, hoe kostelijk zijn mij, o God, Uw gedachten; hoe machtig veel zijn haar sommen!
18 Zou ik ze tellen? Harer is meer dan des zands; word ik wakker, zo ben ik nog bij U.

Ps. 139:9

Gij hebt, wijl niets Uw oog weerhoudt,
Mijn ongevormden klomp beschouwd;
Ja Gij, wiens wijsheid nimmer faalt,
Hadt mijn geboortestond bepaald;
Eer iets van mij begon te leven,
Was alles in Uw boek geschreven.

In gesprek
1. Vraag

Waarom is het ongeboren leven kostbaar?

2. Vraag

Gomperts is arts en oprichter van Women on Waves, een organisatie die vooral bekend is vanwege hun tochten met een abortusboot naar landen waar abortus illegaal is. Zij is op een ranglijst invloedrijke mensen geplaatst. Diederik van Dijk zegt in een reactie dat we niet mogen vergeten dat er achter abortus een geestelijke strijd schuilt. Wat bedoelt hij hiermee?

3. Vraag

Abortus is toch een mensenrecht, wordt vaak gezegd. Hoe reageer je als iemand dat tegen jou zegt?

4. Vraag

Stel dat iemand je in vertrouwen neemt en vertelt dat ze een abortus heeft laten plegen. Wat zou je reactie zijn?

Toelichting
-auteur Jasper Otte-

Ongeboren leven. 30.000 Abortussen is een getal, één abortus is al teveel...

Alles wat je om je heen ziet leven, is door God gewerkt. Alle leven is in opdracht van God dan ook waard om beschermd te worden. Gij zult niet doden.

Wij mensen kunnen geen enkel levend celletje scheppen, wij hebben altijd grondstof nodig om iets daarvan te kunnen maken. God als Schepper kan echter ‘iets uit niets’ voortbrengen. Hij spreekt en het is er! Gen. 1 Bij de schepping van Adam gebruikt God ‘aarde’ als grondstof Gen.2:7. Voor Eva is het een rib van Adam Gen.2:22. Daarna blaast Hij de adem erin. Dát leven moet in opdracht van God beschermd worden. Bij alle geboren mensen daarna gebruikt God een eicel vanuit de vrouw en een zaadcel van de man. Als die twee samensmelten ontstaat er NIEUW LEVEN en beginnen die cellen zich te delen. Alle erfelijke eigenschappen van de vader en moeder zijn daarin aanwezig.

In psalm 139:14 wordt dan ook beleden dat het ontstaan van de mens een wonder is! Die ongeformeerde klomp is niet zomaar een ‘vormeloze massa’, maar alle organen en ledematen zijn daar in wording (in de maak). Als we dat bedenken, dan kunnen wij dáár alleen al God voor loven! Het is niet zomaar een stukje nagel of haar wat je afknipt en daarna als een ‘klompje cellen’ als iets waardeloos weg kunt gooien. Néé, dit is nieuw leven!

In vers 15 en 16 staat dat God dat allemaal heeft gezien en het wordt daar vergeleken met een borduursel. Oók als iets wat niet toevallig is, maar het is door Hem gepland, want alles is in Zijn boek geschreven.

Jij, iedere jongen en ieder meisje mag er zijn! God heeft jouw tijd en plaats op deze aarde bepaald. Als je daar over mediteert (rustig nadenkt), dan kun je de zegeningen van God niet tellen, zó machtig veel zijn ze volgens vers 17 en 18.

Toch zijn er óók mensen die onder bepaalde omstandigheden ongewenst zwanger blijken te zijn. Zij kiezen er dan voor om het leven in de moederschoot te doden. Abortus provocatus heet dat. Moeten wij niet protesteren tegen deze vreselijke manier om een mens in stukjes te snijden en met een soort stofzuiger weg te zuigen? Alle leven is toch beschermwaardig? Het ongeboren leven kan zich niet laten horen en zich verdedigen. Wij kunnen dat wel, namens 30.000 naamlozen. Een stad als Goes, niet dan vreselijk!

Overige dagopeningen

4 juli 2022 

Het lied van Mozes

1 juli 2022 

Iedereen heeft een roeping

30 juni 2022 

Windhoos Zierikzee

29 juni 2022 

Vrijmoedigheid